HTC 626s Sprint A32E_WHL S-OFF | Unlock | RUU ok

Thảo luận trong 'HTC' bắt đầu bởi Hữu Trí, 25/10/16.

 1. 3,943
  1,770
  113
  Hữu Trí

  Hữu Trí UnlockPhone Thành viên BQT

  Tham gia ngày:
  17/5/12
  Bài viết:
  3,943
  Đã được thích:
  1,770
  Điểm thành tích:
  113
  Web:
  Unlock HTC 626S Sprint A32E_WHL

  S-OFF HTC 626S Sprint thành công


  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  Mã:
  Starting flash process...
  target rom version: 1.24.651.2
  found large-zip header, file count: 16
  processing file 1/16...
  sending 'zip' (63167 KB)...
  OKAY [ 5.683s]
  writing 'zip'...
  (bootloader) HOSD CL#741318
  (bootloader) GPT is up-to-dated. [17408]
  (bootloader) Perform pre-update
  (bootloader) start@14
  (bootloader) aboot_signed.img@100%
  (bootloader) splash1.nb0@BYPASS
  (bootloader) rfg_1.img@BYPASS
  (bootloader) wcnss.img@BYPASS
  (bootloader) pg2fs_ship_signkey.img@BYPASS
  (bootloader) apppreload.img@BYPASS
  (bootloader) cota.img@BYPASS
  (bootloader) sbl1-8909-1.img@100%
  (bootloader) hosd_signed.img@100%
  (bootloader) rpm-8909-1.img@100%
  (bootloader) boot_signed.img@BYPASS
  (bootloader) recovery_signed.img@BYPASS
  (bootloader) tz-8909-1.img@100%
  (bootloader) radio.img@BYPASS
  FAILED (remote: 90 hboot pre-update! please flush image again immediately )
  finished. total time: 7.932s
  preupdate done, rebooting...
  Phone DISconnected
  resending command...
  < waiting for device >
  sending 'zip' (63167 KB)...
  Phone connected [FA5CJSY03324] *** Fastboot mode
  OKAY [ 6.676s]
  writing 'zip'...
  (bootloader) HOSD CL#650321
  (bootloader) GPT is up-to-dated. [17408]
  (bootloader) start@14
  (bootloader) aboot_signed.img@100%
  (bootloader) splash1.nb0@100%
  (bootloader) rfg_1.img@100%
  (bootloader) wcnss.img@100%
  (bootloader) pg2fs_ship_signkey.img@100%
  (bootloader) apppreload.img@22%
  (bootloader) apppreload.img@45%
  (bootloader) apppreload.img@68%
  (bootloader) apppreload.img@91%
  (bootloader) apppreload.img@100%
  (bootloader) cota.img@100%
  (bootloader) sbl1-8909-1.img@100%
  (bootloader) hosd_signed.img@100%
  (bootloader) rpm-8909-1.img@100%
  (bootloader) boot_signed.img@100%
  (bootloader) recovery_signed.img@100%
  (bootloader) tz-8909-1.img@100%
  (bootloader) radio.img@100%
  (bootloader) Update zip file OK
  (bootloader) end@Done
  OKAY [ 55.835s]
  finished. total time: 62.512s
  processing file 2/16...
  sending 'zip' (93082 KB)...
  OKAY [ 8.141s]
  writing 'zip'...
  (bootloader) HOSD CL#650321
  (bootloader) start@1
  (bootloader) system.img_00@45%
  (bootloader) system.img_00@90%
  (bootloader) system.img_00@100%
  (bootloader) Update zip file OK
  (bootloader) end@Done
  OKAY [ 24.447s]
  finished. total time: 32.589s
  processing file 3/16...
  sending 'zip' (121685 KB)...
  OKAY [ 10.583s]
  writing 'zip'...
  (bootloader) HOSD CL#650321
  (bootloader) start@1
  (bootloader) system.img_01@43%
  (bootloader) system.img_01@87%
  (bootloader) system.img_01@100%
  (bootloader) Update zip file OK
  (bootloader) end@Done
  OKAY [ 22.745s]
  finished. total time: 33.328s
  processing file 4/16...
  sending 'zip' (106935 KB)...
  OKAY [ 11.815s]
  writing 'zip'...
  (bootloader) HOSD CL#650321
  (bootloader) start@1
  (bootloader) system.img_02@43%
  (bootloader) system.img_02@87%
  (bootloader) system.img_02@100%
  (bootloader) Update zip file OK
  (bootloader) end@Done
  OKAY [ 21.743s]
  finished. total time: 33.559s
  processing file 5/16...
  sending 'zip' (72082 KB)...
  OKAY [ 6.549s]
  writing 'zip'...
  (bootloader) HOSD CL#650321
  (bootloader) start@1
  (bootloader) system.img_03@45%
  (bootloader) system.img_03@91%
  (bootloader) system.img_03@100%
  (bootloader) Update zip file OK
  (bootloader) end@Done
  OKAY [ 22.559s]
  finished. total time: 29.109s
  processing file 6/16...
  sending 'zip' (83594 KB)...
  OKAY [ 7.399s]
  writing 'zip'...
  (bootloader) HOSD CL#650321
  (bootloader) start@1
  (bootloader) system.img_04@44%
  (bootloader) system.img_04@89%
  (bootloader) system.img_04@100%
  (bootloader) Update zip file OK
  (bootloader) end@Done
  OKAY [ 23.620s]
  finished. total time: 31.020s
  processing file 7/16...
  sending 'zip' (75019 KB)...
  OKAY [ 6.756s]
  writing 'zip'...
  (bootloader) HOSD CL#650321
  (bootloader) start@1
  (bootloader) system.img_05@45%
  (bootloader) system.img_05@90%
  (bootloader) system.img_05@100%
  (bootloader) Update zip file OK
  (bootloader) end@Done
  OKAY [ 22.992s]
  finished. total time: 29.749s
  processing file 8/16...
  sending 'zip' (80302 KB)...
  OKAY [ 7.174s]
  writing 'zip'...
  (bootloader) HOSD CL#650321
  (bootloader) start@1
  (bootloader) system.img_06@44%
  (bootloader) system.img_06@88%
  (bootloader) system.img_06@100%
  (bootloader) Update zip file OK
  (bootloader) end@Done
  OKAY [ 22.769s]
  finished. total time: 29.944s
  processing file 9/16...
  sending 'zip' (127598 KB)...
  OKAY [ 10.764s]
  writing 'zip'...
  (bootloader) HOSD CL#650321
  (bootloader) start@1
  (bootloader) system.img_07@44%
  (bootloader) system.img_07@88%
  (bootloader) system.img_07@100%
  (bootloader) Update zip file OK
  (bootloader) end@Done
  OKAY [ 22.336s]
  finished. total time: 33.101s
  processing file 10/16...
  sending 'zip' (84111 KB)...
  OKAY [ 7.462s]
  writing 'zip'...
  (bootloader) HOSD CL#650321
  (bootloader) start@1
  (bootloader) system.img_08@43%
  (bootloader) system.img_08@87%
  (bootloader) system.img_08@100%
  (bootloader) Update zip file OK
  (bootloader) end@Done
  OKAY [ 23.500s]
  finished. total time: 30.964s
  processing file 11/16...
  sending 'zip' (101118 KB)...
  OKAY [ 8.728s]
  writing 'zip'...
  (bootloader) HOSD CL#650321
  (bootloader) start@1
  (bootloader) system.img_09@44%
  (bootloader) system.img_09@88%
  (bootloader) system.img_09@100%
  (bootloader) Update zip file OK
  (bootloader) end@Done
  OKAY [ 22.267s]
  finished. total time: 30.996s
  processing file 12/16...
  sending 'zip' (91081 KB)...
  OKAY [ 7.975s]
  writing 'zip'...
  (bootloader) HOSD CL#650321
  (bootloader) start@1
  (bootloader) system.img_10@43%
  (bootloader) system.img_10@87%
  (bootloader) system.img_10@100%
  (bootloader) Update zip file OK
  (bootloader) end@Done
  OKAY [ 23.211s]
  finished. total time: 31.187s
  processing file 13/16...
  sending 'zip' (82615 KB)...
  OKAY [ 7.352s]
  writing 'zip'...
  (bootloader) HOSD CL#650321
  (bootloader) start@1
  (bootloader) system.img_11@44%
  (bootloader) system.img_11@88%
  (bootloader) system.img_11@100%
  (bootloader) Update zip file OK
  (bootloader) end@Done
  OKAY [ 23.373s]
  finished. total time: 30.726s
  processing file 14/16...
  sending 'zip' (77119 KB)...
  OKAY [ 7.105s]
  writing 'zip'...
  (bootloader) HOSD CL#650321
  (bootloader) start@1
  (bootloader) system.img_12@43%
  (bootloader) system.img_12@87%
  (bootloader) system.img_12@100%
  (bootloader) Update zip file OK
  (bootloader) end@Done
  OKAY [ 23.056s]
  finished. total time: 30.162s
  processing file 15/16...
  sending 'zip' (23483 KB)...
  OKAY [ 2.861s]
  writing 'zip'...
  (bootloader) HOSD CL#650321
  (bootloader) start@1
  (bootloader) system.img_13@100%
  (bootloader) Update zip file OK
  (bootloader) end@Done
  OKAY [ 9.093s]
  finished. total time: 11.954s
  processing file 16/16...
  sending 'zip' (8668 KB)...
  OKAY [ 1.707s]
  writing 'zip'...
  (bootloader) HOSD CL#650321
  (bootloader) start@3
  (bootloader) userdata_8g.img@100%
  (bootloader) boot_signed.img@100%
  (bootloader) tp_HMX852XD.img@BYPASS
  (bootloader) Update zip file OK
  (bootloader) end@Done
  OKAY [ 12.789s]
  finished. total time: 14.496s
  rompack updated
  HBoot pre-update sequence
  Flash process completed.
  Restarting phone...
  rebooting... 
  Execution time is 4(ms)
  Phone DISconnected
  Phone connected [FA5CJSY03324] *** ADB mode
  
  
  0PM9IMG_A32E_WHL_L51_DESIRE_SENSE70_SPCS_Sprint_WWE_1.24.651.2_Radio_1.07.C51101@50804_CNV_CNV_A32EWHL_SPCS_1.54_003_release_455820_signed_2_4

  0PM9IMG_A32E_WHL_M60_DESIRE_SENSE70_SPCS_MR_Sprint_WWE_2.27.651.6_Radio_1.11.C51211@60303_CNV_CNV_A32EWHL_SPCS_1.70_003_release_477091_signed_2_4
   
 2. 3,943
  1,770
  113
  Hữu Trí

  Hữu Trí UnlockPhone Thành viên BQT

  Tham gia ngày:
  17/5/12
  Bài viết:
  3,943
  Đã được thích:
  1,770
  Điểm thành tích:
  113
  Web:
  HTC 626S Sprint A32E_WHL dính google acc làm ok

  Unlock HTC 626S Sprint A32E_WHL thành công .

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  Máy đòi kích hoạt rãnh tay thì làm thêm bước này nữa là ok

  [​IMG]
   
 3. 3,943
  1,770
  113
  Hữu Trí

  Hữu Trí UnlockPhone Thành viên BQT

  Tham gia ngày:
  17/5/12
  Bài viết:
  3,943
  Đã được thích:
  1,770
  Điểm thành tích:
  113
  Web:
 4. 3,943
  1,770
  113
  Hữu Trí

  Hữu Trí UnlockPhone Thành viên BQT

  Tham gia ngày:
  17/5/12
  Bài viết:
  3,943
  Đã được thích:
  1,770
  Điểm thành tích:
  113
  Web:

Chia sẻ trang này

Thành viên đang xem bài viết (Thành viên: 0, Khách: 0)

Đang tải...