LG LS675 Boost unlock + nạp tiếng việt ok ....

Thảo luận trong 'LG' bắt đầu bởi tvt, 11/1/17.

 1. 219
  51
  28
  tvt

  tvt V.I.P

  Tham gia ngày:
  15/7/12
  Bài viết:
  219
  Đã được thích:
  51
  Điểm thành tích:
  28
  LG LS675 Boost unlock + nạp tiếng việt ok ....
  --------------------------------------------------------------------------------
  Checking data...OK
  Platform: LG Qualcomm
  Selected port: COM43
  Selected model: LS675
  Reading info...
  Initializing ADB...OK
  Waiting for phone...OK
  Model ID: LGLS675
  Phone firmware version: LGLS675AT-00-ZV5-SPR-US-FEB-25-2016-
  ARB00+02
  Kernel version: 3.10.49-ge3e9265 (lgmobile@LGEACI5R3) (gcc version 4.8
  (GCC) ) #1 SMP PREEMPT Thu Feb 25 13:05:07 KST 201
  Android version: 5.1.1
  Hardware: Qualcomm Technologies, Inc MSM8909 0
  Please, type ##3424# to get SPC / MSL / Service Code...OK
  Go to "Diag" menu and select "Enable" option.
  Performed by 2.5.4 Software version.
  --------------------------------------------------------------------------------
  Checking data...OK
  Platform: LG Qualcomm
  Selected port: COM43
  Selected model: LS675
  Reading info...
  Initializing ADB...OK
  Waiting for phone...OK
  Model ID: LGLS675
  Phone firmware version: LGLS675AT-00-ZV5-SPR-US-FEB-25-2016-
  ARB00+02
  Kernel version: 3.10.49-ge3e9265 (lgmobile@LGEACI5R3) (gcc version 4.8
  (GCC) ) #1 SMP PREEMPT Thu Feb 25 13:05:07 KST 201
  Android version: 5.1.1
  Hardware: Qualcomm Technologies, Inc MSM8909 0
  Please, type ##3424# to get SPC / MSL / Service Code...OK
  Go to "Diag" menu and select "Enable" option.
  Performed by 2.5.4 Software version.
  --------------------------------------------------------------------------------
  Checking data...OK
  Platform: LG Qualcomm
  Selected port: COM43
  Selected model: LS675
  Reading info...
  Initializing ADB...OK
  Waiting for phone...OK
  Model ID: LGLS675
  Phone firmware version: LGLS675AT-00-ZV5-SPR-US-FEB-25-2016-
  ARB00+02
  Kernel version: 3.10.49-ge3e9265 (lgmobile@LGEACI5R3) (gcc version 4.8
  (GCC) ) #1 SMP PREEMPT Thu Feb 25 13:05:07 KST 201
  Android version: 5.1.1
  Hardware: Qualcomm Technologies, Inc MSM8909 0
  Please, type ##3424# to get SPC / MSL / Service Code...OK
  Go to "Diag" menu and select "Enable" option.
  Performed by 2.5.4 Software version.
  --------------------------------------------------------------------------------
  Checking data...OK
  Platform: LG Qualcomm
  Selected port: COM43
  Selected model: LS675
  Reading info...
  Initializing ADB...OK
  Waiting for phone...OK
  Model ID: LGLS675
  Phone firmware version: LGLS675AT-00-ZV5-SPR-US-FEB-25-2016-
  ARB00+02
  Kernel version: 3.10.49-ge3e9265 (lgmobile@LGEACI5R3) (gcc version 4.8
  (GCC) ) #1 SMP PREEMPT Thu Feb 25 13:05:07 KST 201
  Android version: 5.1.1
  Hardware: Qualcomm Technologies, Inc MSM8909 0
  Please, type ##3424# to get SPC / MSL / Service Code...OK
  Go to "Diag" menu and select "Enable" option.
  Found model LS675ZV5:ÿh `B at port COM71
  Reading info...
  Model ID: LGLS675
  IMEI: 356948-07-427708-8
  Android version: 5.1.1
  Battery level: 46%
  SW Version: LS675ZV5
  Mode: Normal
  Firmware compiled date: Nov 11 2015
  Firmware compiled time: 22:00:00
  Firmware released date: Feb 25 2016
  Firmware released time: 13:02:12
  SW Version: MPSS.JO.1.0.c5.7-00005-M8909EAAAANVZM-1
  IMEI: 356948-07-427708-8
  SPC: 748001
  MEID: 35694807427708
  Mobile ESN: 803C85D8
  SSD_A: 0000000000000000
  SSD_B: 0000000000000000
  OTKSL: 850219
  NAM Name: Sprint
  User Lock Code: 0072
  Selecting output file...OK
  Destination file: "LS675_35694807427708_11-01-2017_12-20-05.qcn"
  Reading QCN...
  Send SPC...OK
  Reading Mobile Property...OK
  Reading Feature Mask...OK
  Reading Roaming List 0...OK
  Reading NV_Numbered Items...OK
  Reading NV_Numbered SIM1 Items...OK
  Reading NV_Numbered SIM2 Items...OK
  Reading NV Items...OK
  Reading EFS...OK
  Reading Provisioning Items...OK
  Reading QCN done!
  Performed by 2.5.4 Software version.
  --------------------------------------------------------------------------------
  Checking data...OK
  Platform: LG Qualcomm
  Selected port: COM71
  Selected model: LS675
  Reading info...
  Model ID: LGLS675
  IMEI: 356948-07-427708-8
  Android version: 5.1.1
  Battery level: 51%
  SW Version: LS675ZV5
  Mode: Normal
  Firmware compiled date: Nov 11 2015
  Firmware compiled time: 22:00:00
  Firmware released date: Feb 25 2016
  Firmware released time: 13:02:12
  SW Version: MPSS.JO.1.0.c5.7-00005-M8909EAAAANVZM-1
  IMEI: 356948-07-427708-8
  SPC: 748001
  MEID: 35694807427708
  Mobile ESN: 803C85D8
  SSD_A: 0000000000000000
  SSD_B: 0000000000000000
  OTKSL: 850219
  NAM Name: Sprint
  User Lock Code: 0072
  Switching to Download mode...OK
  Initializing flash...OK
  Reading partitions...OK
  Creating Carrier backup...OK
  Unlocking...OK
  Phone successfully unlocked!
  Performed by 2.5.4 Software version.
   
  Tags:

Chia sẻ trang này

Thành viên đang xem bài viết (Thành viên: 0, Khách: 0)

Đang tải...